Eigendomsvoorbehoud van HDV Productions.

Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

Het product film (en foto, website) is niet als zodanig door te verkopen. Daar waar mogelijk is overigens een digitale handtekening van HDV Productions toegepast.

Watermerk foto's van HDV Productions.

De klant koopt het product en kan dit voor zijn of haar eigen promotie onbeperkt gebruiken, mits in originele staat. Dus bijvoorbeeld foto’s niet gedeeltelijk gebruiken, door de signatuur eraf te knippen, of een film in te korten. Ook delen van foto of filmpjes mogen dus niet ongevraagd gebruikt worden.

Film: Indien de klant een deel van de promotiefilm wil gebruiken, kan dit apart gemonteerd (geknipt) worden en aangeleverd. Dit wordt weer als een HDV Productions product gezien met dezelfde levervoorwaarden. Een separate bronvermelding bij gebruik van de aangepaste foto wordt dan zeker gewaardeerd. (Er kan een standaard stuk tekst aangeleverd worden.)

Foto: Indien een klant beeldmateriaal wil gebruiken in bijvoorbeeld drukwerk (boek, folder, etc.) is het mogelijk een hogere resolutie foto aan te leveren.In sommige gevallen kan een aangepaste foto geleverd worden (bijvoorbeeld voor een profielfoto) op basis van een geleverde foto. Dit wordt weer als een HDV Productions product gezien met dezelfde levervoorwaarden. Een separate bronvermelding bij gebruik van de aangepaste foto wordt dan zeker gewaardeerd. (Er kan een standaard stuk tekst aangeleverd worden.)

Eigendomsvoorbehoud en portfolio

Portfolie gebruik door HDV Productions:

HDV Productions zal beeldopnamen gemaakt voor de klant, alleen voor die klant gebruiken en nergens anders voor. Maar HDV Productions houdt zich wel het recht voor om beeldopnamen van de klant op te nemen in de eigen HDV Productions portfolio (met de vermelding van de desbetreffende klant). Alleen in bepaalde gevallen (in overleg met de klant) zal dit niet gedaan worden.

Opmerking: het is altijd goed om contact op te nemen bij vragen over gebruik van beeldopnamen (zowel foto als film).